takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Onobrychis montana DC.

sparceta górska
Onobrychis montana Lam. et DC.
Onobrychis montana
27.07.2008, wąwóz Kraków (Tatry), jedyne stanowisko w Polsce; copyright © by Jerzy Kruk i Renata Szymańska
Onobrychis montana
Onobrychis montana

cechy charakterystyczne

Bylina kępkowa z licznymi pędami płonnymi i z krótkim gałęzistym kłączem. Pędy rozesłane lub podnoszące się, 4-20(30)cm długości; dolne międzywęźla silnie skrócone, tak że przylistki ±dachówkowato zachodzą na siebie.

space

Strąki do 8mm długości, z 5-8 ząbkami grzebienia.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Skały, upłazy i murawy nawapienne.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
D1. populacja bardzo mała, liczba dojrzałych osobników ≤1000.