Muscari comosum
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum
cechy diagnostyczne w kluczu:Muscari (szafirek)kl 8036

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.249 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie - Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
Suche murawy, zbocza i pola na południu kraju, także uprawiana cebulowa bylina ozdobna.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

cechy diagnostyczne w kluczu:Muscari (szafirek)kl 8036

wybrane okazy · selected collections

#1
kkcz.220618-4
leg. Konrad Kaczmarek
/Niemcy, Bawaria, zamek w Kallmünz/
#2
js.97
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Muscari comosum (szafirek miękkolistny)
🌱
Niezbyt często uprawiana w ogrodach rodzima bylina cebulowa. Kwiaty intensywnie fioletowoniebieskie; kwitnie w maju i czerwcu. Kwiatostan długi, groniasty, luźny, na szczycie z jaśniejszymi płonnymi kwiatami. Cała roślina mierzy 15-20 cm wysokości. Ciekawsza niż typ, jest odmiana o pierzastym jasnofioletowoniebieskim kwiatostanie złożonym tyko z kwiatów płonnych o silnie wydłużonych listkach okwiatu.
💠 rabata bylinowa • ⛰ ogród skalny • ogród naturalistyczny
byliny cebulowe, bulwiaste lub kłączowe • o znaczeniu produkcyjnym
wysokość: 10 – 40 cm
kwitnienie: od maja do czerwca
cechy diagnostyczne w kluczu:Muscari (szafirek)kl 8036

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • ⛅ półcieniste
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna
☷ gleba: przepuszczalna • mineralna • odczyn zbliżony do obojętnego
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha lub gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus lub gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

Cebule można sadzić wcześnie, we wrześniu. Poza tym wymagania i uprawa tak jak opisano na stronie rodzaju — szafirek (Muscari).

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

100 szt./m2 • rozstawa: 10 × 10 cm
z nasion [także samosiew]
przez podział [w okresie spoczynku letniego, sierpień-wrzesień]
cechy diagnostyczne w kluczu:Muscari (szafirek)kl 8036

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1)

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Grabowska B., Kubala T., 2012 — Encyklopedia bylin. T1.A-J T2.K-Z p.607 [166]
 • Marcinkowski, J., 2002 — Byliny ogrodowe. p.314 [39]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.788 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.542 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.685 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.254 [86.4]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.603 [11]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.202 [17]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.47 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.806 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji