takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Geranium pratense L.

bodziszek łąkowy
Geranium pratense
pokrój; 01.07.2002, Rogów; copyright © by Barbara Łotocka
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
kwiat i pąki kwiatowe
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
pąki, szypułki są przed kwitnieniem skierowane w dół
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
rozłupnia z rozłupkami
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
liść
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
kwiat, widok od strony spodniej na kielich i szypułkę
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
młode rozłupnie, szypułki skierowane w dół
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)
nitki pręcików w nasadzie trójkątnie rozszerzone
Geranium pratense (bodziszek łąkowy)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsty. Na północy kraju rzadszy; łąki, skraje zadrzewień, przydroża.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · do ogrodu naturalistycznego · wysokość do 80 cm · kwitnienie: 6-8

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba przeciętnie wilgotna · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże żyzne

Analiza dostępności roślin (form i odmian #4):
• bez odmiany · · ‘Mrs Kendall Clark’ · ‘Mrs. Kendall Clark’ · ‘Splish Splash’

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090726.2.sm - Geranium pratense (bodziszek łąkowy); Góry Bystrzyckie, Spalona
sm.090726-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Bystrzyckie, Spalona/ #5
znalezisko 20090908.2.sm - Geranium pratense (bodziszek łąkowy); Duszniki-Zdrój, góra Krucza
sm.090908-2
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Duszniki-Zdrój, góra Krucza/ #8
znalezisko 00010000.0814c.jmak - Geranium pratense (bodziszek łąkowy); ok. Łeby
jmak.0814c
leg. Jarosław Makowski
/ok. Łeby/ #6