atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — VU–narażony

Laserpitium prutenicum L.

okrzyn łąkowy okrzyn pruski
Laserpitium Laserpitium Laserpitium LaserpitiumLaserpitiumokrzyn szerokolistny (Laserpitium latifolium)okrzyn karpacki (Laserpitium alpinum)
Laserpitium prutenicum
01.07.2008, łąki w pd.-zach. części Krakowa; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
cechy diagnostyczne w kluczu:Laserpitium (okrzyn)kl 9287

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.