atlas-roslin.pl

Laserpitium prutenicum L. [🔉 la·ser·pi·ti·um *]

okrzyn łąkowy, okrzyn pruski
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum
Laserpitium prutenicum (okrzyn łąkowy)
Laserpitium prutenicum
cechy diagnostyczne w kluczu:Laserpitium (okrzyn)kl 9287

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Laserpitium prutenicum (okrzyn łąkowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Laserpitium prutenicum (okrzyn łąkowy)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

cechy diagnostyczne w kluczu:Laserpitium (okrzyn)kl 9287

wybrane okazy · selected collections

#12
and.080701-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/łąki w pd.-zach. części Krakowa/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.380 [71.5]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom IX, 1960 — Umbelliferae p.128 [16.9]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.511 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.345 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.379 [9]
 • Tzvelev N.N., 2004 — Flora Europae Orientalis. T.11 p.408 [86.11]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.379 [11]
 • Schischkin B.K., 1951 — Flora URSS. T.17 p.287 [85.17]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.370 [150.2]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.460 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji