atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona częściowa (2.268)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr.

wełnianeczka darniowa
Scirpus caespitosus L. · Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
29.07.2008, Norwegia; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Baeothryon cespitosum
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
na pierwszym planie; a drugim planie sit sztywny (Juncus squarrosus)
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
po usunięciu przysadek, widoczne szczecinki okwiatu

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.268 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.