atlas-roslin.pl

Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr. [🔉 be·ot·ri·on *]

wełnianeczka darniowa
Scirpus caespitosus L. [🔉 scir·pus *] · Trichophorum caespitosum (L.) Hartm. [🔉 tri·cho·fo·rum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
29.07.2008, Norwegia; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Baeothryon cespitosum
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
na pierwszym planie; a drugim planie sit sztywny (Juncus squarrosus)
Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
po usunięciu przysadek, widoczne szczecinki okwiatu

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.268 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Baeothryon cespitosum (wełnianeczka darniowa)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.