atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.289)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Rubus chamaemorus L.

malina moroszka
Rubus chamaemorus (malina moroszka)
Estonia; copyright © by Maciej Romański
Rubus chamaemorus
Rubus chamaemorus
Rubus chamaemorus (malina moroszka)
Rubus chamaemorus (malina moroszka)
Rubus chamaemorus (malina moroszka)
cechy diagnostyczne w kluczu:Rubus (malina, jeżyna)kl 6591

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.289 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Rubus chamaemorus (malina moroszka)
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.330.mr - Rubus chamaemorus (malina moroszka); Estonia
330
leg. Maciej Romański
/Estonia/ #3
znalezisko 20080722.2.and - Rubus chamaemorus (malina moroszka); Norwegia
080722-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/ #2
znalezisko 20070819.1.and - Rubus chamaemorus (malina moroszka); Slowiński PN
070819-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Slowiński PN/ #2