atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]

Hyssopus officinalis L. [🔉 his·so·pus of·fi·ci·na·lis]

hyzop lekarski
Hyssopus officinalis
Donautal, Schw. Alb, Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Hyssopus officinalis
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
XL
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Lamiaceae (jasnotowate)kl 1659

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
Półkrzew.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa południowa i południowo-wschodnia, Azja południowo-zachodnia i środkowa [czas przybycia na teren Polski: XVIIw. (introdukcja), 1859r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.09_9_26.jmak - Hyssopus officinalis (hyzop lekarski); Sigmaringen, Niemcy
09_9_26
leg. Jarosław Makowski
/Sigmaringen, Niemcy/ #2
znalezisko 00010000.10_8_2.jmak - Hyssopus officinalis (hyzop lekarski); ogr. zielny, Niemcy
10_8_2
leg. Jarosław Makowski
/ogr. zielny, Niemcy/ #5
znalezisko 20130000.W109_13.13 - Hyssopus officinalis (hyzop lekarski); Wrocław
130000-W109_13
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #2
znalezisko 00010000.154.js; Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
154
leg. Jacek Soboń
/Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego/ #2
znalezisko 20220820.1.kkcz - Hyssopus officinalis (hyzop lekarski); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
220820-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/forma białokwiatowa/ #1

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Hyssopus officinalis (hyzop lekarski)
🌱
Roślina przyprawowa o ostrym smaku i zapachu; stosowana także jako dodatek przy kiszeniu ogórków. W praktyce zielarskiej stosuje się Hyssopi herba (ziele hyzopu). Wchodzi w skład mieszanek ziołowych.

wymagania i uprawa

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 7

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne