atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Bromus erectus Huds.

stokłosa prosta
Bromus Bromus Bromus BromusBromusstokłosa zmieniona (Bromus commutatus)stokłosa japońska (Bromus japonicus)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
04.05.2021, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek
Bromus erectus (stokłosa prosta)
pokrój
Bromus erectus (stokłosa prosta)
pokrój
Bromus erectus (stokłosa prosta)
kłoski
Bromus erectus (stokłosa prosta)
wiecha
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
budowa kłoska
Bromus erectus (stokłosa prosta)
kłoski
Bromus erectus (stokłosa prosta)
wiecha
Bromus erectus (stokłosa prosta)
języczek
Bromus erectus (stokłosa prosta)
kłoski
Bromus erectus (stokłosa prosta)
kolanko
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
Bromus erectus (stokłosa prosta)
cechy diagnostyczne w kluczu:Bromus (stokłosa)kl 6240

występowanie

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20210504.3.kkcz - Bromus erectus (stokłosa prosta); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210504-3
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/dolna część źdźbeł/ #1
znalezisko 20210527.1.kkcz - Bromus erectus (stokłosa prosta); woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
210527-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #11
znalezisko 20210604.1.kkcz - Bromus erectus (stokłosa prosta); woj. łódzkie, pow. sieradzki
210604-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki/ #4