atlas-roslin.pl

Linaria odora (M.Bieb.) Fisch.

lnica wonna
Linaria loeselii Schweigg. · Linaria odora (M. Bieb.) Fisch.
Linaria loeselii
zbiorowisko: Elymo-Ammophiletum arenariae Br.-Bl. & De Leeuw 1936; 07.1998, Słowiński Park Narodowy, Łeba, na białej wydmie; copyright © by Michał Smoczyk
Linaria loeselii
Linaria loeselii
Linaria loeselii
Linaria loeselii
cechy diagnostyczne w kluczu:Linaria (lnica)kl 5439

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.364 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Do ustawowej ochrony został włączony w 2001 roku.
Linaria loeselii
wystepowanie
o mapie występowania
Rzadka; piaski na środkowym i wschodnim Wybrzeżu.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — NT – bliski zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <2500.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤250.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 19980700.6.sm; Słowiński Park Narodowy, Łeba, na białej wydmie
980700-6
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Słowiński Park Narodowy, Łeba, na białej wydmie/ #2