atlas-roslin.pl
f
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Pteridophyta » Equisetopsida+Psilotopsida » Cl. Equisetopsida » Ord. Equisetales » Fam. Equisetaceae » Equisetum »

Equisetum pratense Ehrh. [🔉 e·kwi·se·tum pra·ten·se]

skrzyp łąkowy
Equisetum pratense L. [🔉 e·kwi·se·tum pra·ten·se]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
3D

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Equisetum (skrzyp)kl 3414kl 3428
Letnie pędy asymilacyjne wyrastają równocześnie z zarodnionośnymi, 10-50cm wysokości i 1-4mm średnicy; rozgałęzione okółkowo, gałązki dalej nierozgałęzione.

space

Ząbki pochew łodygowych z szerokim żółtawym suchobłoniastym obrzeżeniem, w środku z wąskim brązowym paskiem; tak długie jak pochwa; liczba ząbków (8)10-20. Sama pochwa (bez ząbków) krótsza lub tak długa jak szeroka.

space

Kanał centralny zajmuje około połowy średnicy łodygi.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
Lasy łęgowe, zarośla przy ciekach wodnych, na glebach wilgotnych, nie toleruje wapnia. Siedliska częściowo zacienione. Często populacje głównie płonne, rozmnażające się na drodze wegetatywnej.
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Equisetum pratense (skrzyp łąkowy)
🌱
Roślina trująca. Podobnie jak skrzyp polny (Equisetum arvense).

wybrane okazy · selected collections

#7 #2 3D
jkr.110811-1
leg. Jerzy Kruk
/Pieniny/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.216 [71.1]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.116 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.32 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.33 [9]
 • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.63 [86.1]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.46 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.12 [11]
 • Komarov V.L., Iljin M.M., 1934 — Flora URSS. T.1 p.104+t5 [85.1]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.9 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.18 [3]
 • Mowszowicz, J., 1982 — Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych. p.63 [78]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji