atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Lathyrus niger (L.) Bernh.

groszek czerniejący
Orobus niger L.
Lathyrus Lathyrus Lathyrus LathyrusLathyrusgroszek szerokolistny (Lathyrus latifolius)groszek błotny (Lathyrus palustris)
Lathyrus niger (groszek czerniejący)
30.05.2004, okolice Będkowic, Wyż. Krakowsko-Częstochowska; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Lathyrus niger
Lathyrus niger
kwiatostan
Lathyrus niger (groszek czerniejący)
Lathyrus niger (groszek czerniejący)
Lathyrus niger (groszek czerniejący)
rozwijająca się roślina wiosną
Lathyrus niger (groszek czerniejący)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Lathyrus (groszek)kl 811
Lathyrus niger (groszek czerniejący)
Bylina; roślina czernieje przy suszeniu, czernieją także obłamane części na żywych roślinach. Pędy zwykle wzniesione, 30 – 100 cm wysokości, zwykle rozgałęzione.

space

Kwitnienie czerwiec – lipiec.

występowanie

Lathyrus niger
Lathyrus niger
wystepowanie
o mapie występowania
Lasy liściaste, obrzeża lasów, zakrzaczenia. Na glebach ciężkich, zasobnych w humus, w miejscach ciepłych i stosunkowo suchych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw