atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Crepis jacquinii Tausch

pępawa Jacquina
Crepis Crepis Crepis CrepisCrepispępawa cuchnąca (Crepis foetida ssp. foetida)pępawa miękka (Crepis mollis)