atlas-roslin.pl

Ribes rubrum L. s.l. [🔉 ri·bes ru·brum]

porzeczka zwyczajna, porzeczka biała · porzeczka pospolita
Ribes niveum hort. [🔉 ri·bes *] · Ribes vulgare Lam. [🔉 * wul·ga·re]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ribes rubrum
odmiana uprawna, owoce
Ribes rubrum
owoce, odmiana biała
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Ribes (porzeczka)kl 4479

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
ekologiczne liczby wskaźnikowe Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
Krzew, zdziczały z dawnych upraw występuje na terenie całego kraju; holoagriofit[491].

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Europa północno-zachodnia
• Czas przybycia na teren Polski: XIXw?.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
• Zagrożenie dla różnorodności biologicznej w przypadku zadomowienia na obszarach cennych przyrodniczo:
- gdzie stwarza zagrożenie: Lasy i obszary chronione.
- powód uprawy: Krzew owocowy uprawiany w licznych odmianach.
- przypadki spontanicznego rozprzestrzeniania się: Od dawna, na licznych stanowiskach, w wielu regionach.
- zalecenia: Zaniechanie uprawy na terenach leśnych.

wybrane okazy · selected collections

#3
konrad_kaczmarek.214
leg. Konrad Kaczmarek
#3
konrad_kaczmarek.200426-1
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/na dnie kwiatowym widoczny pię.../
#10
konrad_kaczmarek.200506-4
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Ribes rubrum (porzeczka zwyczajna)
🌱
Odmiany różnią się barwą owoców (porzeczki czerwone i białe), wielkością gron oraz owoców i ich walorami smakowymi. Te bardziej kwaśne są surowcem dla przetwórstwa (soki, dżemy itp.), bardziej słodkie stanowią owoce deserowe. Odmiany znacznie różnią się plennością i odpornością na choroby. Są pewne różnice w porze dojrzewania owoców.

wymagania

🌸
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 4
Porzeczki kolorowe są roślinami naszego klimatu, dobrze dostosowanymi do warunków klimatycznych Polski. Jest w pełni mrozoodporna.

space

Porzeczka kwitnie wcześnie, w zależności od przebiegu pogody w danym roku, w końcu kwietnia lub w pierwszej połowie maja przez co jest narażona na przymrozki. Obniżenie temperatury poniżej -2°C uszkadza kwiaty. Z tego względu niepożądane jest sadzenie porzeczki w miejscach z południową wystawą, gdzie wegetacja wiosną Aby nie nastąpił spadek plonu powinna się zawiązać przynajmniej połowa owoców. Pełna wielkość owoców zależy od prawidłowego wykształcenia przynajmniej kilku nasion, co jest zwykle możliwe przez samozapylenie i bez udziału zapylaczy.

space

🌱 🌸

odmiany uprawne (#4) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

‘Jonkheer van Tets’ — silnie rosnąca, do 2 m, szerokokulisty pokrój; owoce b. duże; na przetwory
‘Rondom’ — b. plenna; deserowa
‘Rotet’ — do 1.3 m wysokosci; b. plennawczesna deserowa
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
idxGrupa porzeczka biała "Ribes niveum"
‘Biała Wersalska’ (Versaillaise Blanche)
Versaillaise Blanche (‘Biała Wersalska’)
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

rozmnażanie, sadzonki, sadzenie

Ribes rubrum
owoce, odmiana biała
Ribes rubrum
odmiana uprawna, owoce
Porzeczki są krzewem owocowym o pokroju ±kulistym, bardziej rozłożystym lub przeciwnie - odwrotnie stożkowatym.

space

Sadzić można jesienią lub wiosną. Z tym, że ten pierwszy termin jest korzystniejszy bo sadzonki mają więcej czasu aby zakorzenić się przed suchszym, letnim okresem. Nie wolno przycinać korzeni, należy wykopać taki dołek aby wszystkie się zmieściły. Sadzi się 5-10 cm głębiej niż rosły w szkółce. Korzenie przesypuje się ziemią i udeptuje. Przed zimą można przykryć sadzonkę niskim kopczykiem.

space

Jeśli sadzimy porzeczki w kilku rzędach, to odległość pomiędzy nimi powinna zapewnić swobodny dostęp, zwykle jest to 2.5-3.5 m. W rzędzie gęstość sadzenia zależy od planowanej wielkości krzewów (siły cięcia). Może to być od 150 cm do 50 cm pomiędzy krzakami. Gęstsze sadzenie znacznie zwiększa plon z jednostki powierzchni. Optymalnie jest gdy rzędy są zorientowane północ-południe. Sadząc pojedynczy krzew w ogrodzie należy przewidzieć powierzchnię około 150×150 cm.

space

zbiór i przechowywanie

Porzeczki zbiera się gdy wszystkie owoce w gronie są dojrzałe. Zbytnie opóźnienie zbioru prowadzi do osypywania się części owoców.

space

W temperaturze około zera można je przechowywać przez 2-4 tygodnie.

cięcie

Najkorzystniejsze z uwagi na plonowanie w kolejnym roku jest cięcie letnie, bezpośrednio po zbiorze owoców. Można też ciąć do wczesnej wiosny za wyjątkiem mroźnych okresów zimy.

Korzystne dla jakości owoców jest wycinanie zbędnych pędów jednorocznych przed owocowaniem.

Porzeczki kolorowe są krzewem owocowym o pokroju ±kulistym, bardziej rozłożystym lub przeciwnie - odwrotnie stożkowatym. Karpa krzewu może żyć kilkadziesiąt lat. Porzeczki kolorowe tworzą najwięcej owoców na krótkopędach znajdujących się na pędach 3-5 letnich.

space

Całkowita liczba pędów w krzewie zależy od gęstości sadzenia w rzędzie. Aby zapewnić równomierne owocowanie w kolejnych latach należy cięciem utrzymywać tę samą liczbę pędów w każdym wieku, nie starszych jak 4-5-letnie. Dla silnego krzewu rosnącego w dużej rozstawie może to być 12-16 pędów, po 3-4 pędy roczne, 2-, 3- i 4-letnie. Dla gęsto posadzonych po 2-3 pędy w każdej klasie wiekowej, razem 8-10 pędów w krzewie. Starsze pędy można zostawiać w mniejszej liczbie niż młodsze.

space

Przy uprawie szpalerowej, przy drutach, z krzewów wyprowadza się tyle pędów szkieletowych aby były one rozmieszczone co 20-25 cm. Po 3-4 latach skraca się na nich na 3-4 oczka odgałęzienia starsze niż 3-letnie.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Ribes rubrum L. s.l. [🔉 ri·bes ru·brum]Ribes vulgare Lam. [🔉 * wul·ga·re] · Ribes niveum hort. [🔉 ri·bes *](pl) porzeczka zwyczajna · porzeczka biała · porzeczka pospolita
ruber, -bra, -brum (lat., adj.) — czystoczerwony - czysty i nasycony czerwony z odcieniem między karminową a cynobrową czerwienią; jak kwiaty miłka letniego (Adonis aestivalis)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji