atlas-roslin.pl

Pyrola rotundifolia L. [🔉 pi·ro·la *]

gruszyczka okrągłolistna
Pirola rotundifolia nom. inv.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)

cechy charakterystyczne

Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
działki wydłużone; owoce
Łodyga tępokanciasta, zwykle zielona, (10)15-30(40) cm wysokości.

space

Korona biała lub różowawa, krótsza od szyjki słupka.

space

Kwiatostan to wszechstronne grono o 8-15(30) kwiatach.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.274 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie - Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Występuje w całej Polsce ale niezbyt często, częściej na wschodzie.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów[7]:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Pyrola carpatica J. Holub et Křísa
gruszyczka karpacka

takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491] · Czerwonej Lista 2016[311] — EN – zagrożony · Czerwona Księga — EN – zagrożony[169.14]

wybrane okazy · selected collections

#5
mr.050710-8
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#8
js.070703-1
leg. Jacek Soboń
/Góry Kaczawskie/
#5
pkob.200610-1
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka, okolice Jasienia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.189 [9]
 • Mowszowicz, J., 1987 — Flora letnia. p.60 [57]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.347 [15]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.513 [71.2]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.83 [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.317 [40]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.53 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.213 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.10 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.4 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.478 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji