atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.274)

Pyrola rotundifolia L.

gruszyczka okrągłolistna
Pirola rotundifolia nom. inv.
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
10.07.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Pyrola (gruszyczka)kl 1823
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna)
działki wydłużone; owoce
Łodyga tępokanciasta, zwykle zielona, (10) 15 – 30 (40) cm wysokości.

space

Korona biała lub różowawa, krótsza od szyjki słupka.

space

Kwiatostan to wszechstronne grono o 8 – 15 (30) kwiatach.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.274 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Występuje w całej Polsce ale niezbyt często, częściej na wschodzie.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

Pyrola carpatica · gruszyczka karpacka

takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
Czerwona Księga — EN–zagrożony
Czerwona Lista — EN–zagrożony
gruszyczka karpacka (Pyrola carpatica)
wystepowanie
o mapie występowania
karpacki takson wyodrębniony w 1971 z gruszyczki okrągłolistnej (Pyrola rotundifolia) w publikacji: Holub J., Křísa B. 1971. Pyrola carpatica Holub et Křísa, a new species among European wintergreens; with remarks on the name "Pyrola intermedia". Folia Geobot. Phytotax. 6(1): 81-92.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050710.8.mr - Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna); Suwalszczyzna
050710-8
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #5
znalezisko 20070703.1.js - Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna); Góry Kaczawskie
070703-1
leg. Jacek Soboń
/Góry Kaczawskie/ #8
znalezisko 20200610.1.pkob - Pyrola rotundifolia (gruszyczka okrągłolistna); Kotlina Zasiecka, okolice Jasienia
200610-1
leg. Piotr Kobierski
/Kotlina Zasiecka, okolice Jasienia/ #5