atlas-roslin.pl

Moneses uniflora (L.) A. Gray [🔉 mo·ne·ses]

gruszycznik jednokwiatowy, gruszyczka jednokwiatowa · monezes jednokwiatowy
Pirola uniflora nom. inv. · Pyrola uniflora L. [🔉 pi·ro·la *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Moneses uniflora
Moneses uniflora
Moneses uniflora (gruszycznik jednokwiatowy)
Moneses uniflora
Moneses uniflora
Moneses uniflora
Moneses uniflora
Moneses uniflora
Moneses uniflora
Moneses uniflora
Moneses uniflora
Moneses uniflora
Moneses uniflora (gruszycznik jednokwiatowy)

opis

Liście okrągławe, drobne (1-2 cm średnicy), zebrana w różyczkę.

space

Torebka skierowana ku górze.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.277 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2014 roku.
wystepowanie - Moneses uniflora (gruszycznik jednokwiatowy)
Moneses uniflora (gruszycznik jednokwiatowy)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Moneses uniflora (gruszycznik jednokwiatowy)
Dość częsta.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw
Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

wybrane okazy · selected collections

#2
and.040716-6
leg. Anna Nowak-Dańda
/Dolina Suchej Wody,Tatry/
#12
jmak.10_5_6
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Donautal/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 p.516 [71.2]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1963 — Tom X p.78 [16.10]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.316 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.348+347k [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.189 [9]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 p.57 [86.5]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.212 [11]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1952 — Flora URSS. T.18 p.14 [85.18]
 • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.4 [150.3]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.478 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. IV p.268 [447]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji