atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.342)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Goodyera repens (L.) R. Br.

tajęża jednostronna
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
trasa Łeba-Rąbka; copyright © by Jarosław Makowski
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
liście
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
na pierwszy planie owocostan

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 712
Kłos ±nieskręcony, jednostronny do nieregularnie wszechstronnego, ±zbity.

Listki okwiatu 3 – 4 mm długości; warżka z zagłębieniem w nasadzie.

Nerwacja liści siatkowata.

Roślina kłączowa.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.342 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Goodyera repens (tajęża jednostronna)
wystepowanie
o mapie występowania
Lasy sosnowe i świerkowe, na glebach świeżych, ubogich i umiarkowanie żyznych, kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — [E] – wymierający - krytycznie zagrożony, na izolowanych stanowiskach
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.08_1_3.jmak - Goodyera repens (tajęża jednostronna); trasa Łeba-Rąbka
08_1_3
leg. Jarosław Makowski
/trasa Łeba-Rąbka/ #15
znalezisko 00010000.a07.mr - Goodyera repens (tajęża jednostronna); Suwalszczyzna
a07
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #11
znalezisko 20080727.1.and - Goodyera repens (tajęża jednostronna); Norwegia
080727-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Norwegia/ #1
znalezisko 00010000.10_6.wsz - Goodyera repens (tajęża jednostronna); ok. Wejherowa
10_6
leg. Waldemar Szaraniec
/ok. Wejherowa/ #5
znalezisko 20150823.2.mlc - Goodyera repens (tajęża jednostronna); Półwysep Helski, okolice Helu
150823-2
leg. Marcin Łuczak
/Półwysep Helski, okolice Helu/ #5