takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.206); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — VU–narażony

Adonis vernalis L.

miłek wiosenny
Adonanthe vernalis (L.) Spach
Adonis vernalis (miłek wiosenny)
24.04.1994, Klonów; copyright © by Antoni Mielnikow
Adonis vernalis
Adonis vernalis
owoce
Adonis vernalis (miłek wiosenny)
owocostan; widziany z boku szczytowy odcinek łodygi zakończony owocostanem
Adonis vernalis
Adonis vernalis
Adonis vernalis (miłek wiosenny)
Adonis vernalis (miłek wiosenny)
osobnik; widziana z boku i z góry kwitnąca roślina

cechy charakterystyczne

Adonis vernalis (miłek wiosenny)
owocostan
Bylina o prostej łodydze, 10-40(50)cm wysokości.

space

Owoce owłosione, z haczykowatym dzióbkiem.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.206 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Adonis vernalis (miłek wiosenny)
zbiorowisko; kserotermiczne wzgórza porośnięte luźną murawą miłka
Adonis vernalis
wystepowanie
o mapie występowania
Nasłonecznione tereny trawiaste o charakterze stepowym, zarośla, brzegi lasów, na glebach zasadowych, płytkich.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji

C. populacja niewielka z trendem spadkowym, liczba osobników generatywnych <10000.
C2. obserwowany, szacowany, spodziewany lub wydedukowany jest trend spadkowy i:
a)(i) liczba osobników generatywnych w każdej subpopulacji ≤1000.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20140523.1.mzch - Adonis vernalis (miłek wiosenny); okolice Torunia
mzch.140523-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Torunia/ #2
znalezisko 20130502.1.mzch - Adonis vernalis (miłek wiosenny); okolice Chełma
mzch.130502-1
leg. Maria Zacharczuk
/okolice Chełma/ #7
znalezisko 19990602.3.ms; Wyżyna Miechowska, okolice Klonowa
ms.990602-3
leg. Mariusz Siemiński
/Wyżyna Miechowska, okolice Klonowa/ #1
znalezisko 00010000.11.pcl; Pełczyska
pcl.11
leg. Paweł Cieślak
/Pełczyska/ #2
znalezisko 20050427.3.bg; murawa kserotermiczna w rezerwacie „Skarpy Ślesinieckie” między Nakłem n. Notecią a Ślesinem
bg.050427-3
leg. Błażej Gierczyk
/murawa kserotermiczna w rezerwacie „Skarpy Ślesinieckie” między Nakłem n. Notecią a Ślesinem/ #2
znalezisko 20080531.4.jkr; rez. Skorocice (Niecka Nidziańska)
jkr.080531-4
leg. Jerzy Kruk i Renata Szymańska
/rez. Skorocice (Niecka Nidziańska)/ #1
znalezisko 20070414.3.wm - Adonis vernalis (miłek wiosenny); Pińczów; Skowronno Dolne [rez. Skowronno]
wm.070414-3
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Pińczów; Skowronno Dolne [rez. Skowronno]/ #8
znalezisko 20080509.3.wm - Adonis vernalis (miłek wiosenny); Racławice; Dale [rez. Wały]
wm.080509-3
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Racławice; Dale [rez. Wały]/ #3
znalezisko 20090415.1.wm - Adonis vernalis (miłek wiosenny); Wiślica; Chotel Czerwony; Zagórze [rez. Góry Wschodnie]
wm.090415-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Wiślica; Chotel Czerwony; Zagórze [rez. Góry Wschodnie]/ #4

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · wysokość 20-30 cm · kwitnienie: 4-5

Wymagania: światło · umiarkowane słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce wybitnie ciepłe · zwięzłość · gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże umiarkowanie żyzne