atlas-roslin.pl

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt [🔉 fe·go·pte·ris]

zachyłka oszczepowata
Phegopteris polypodioides Fée [🔉 *o·i·des] · Thelypteris phegopteris (L.) Sloss. [🔉 te·lyp·te·ris *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phegopteris connectilis (zachyłka oszczepowata)
XL
Phegopteris connectilis
liść, widok z góry
Phegopteris connectilis
liść, widok od spodu
Phegopteris connectilis (zachyłka oszczepowata)
XL
Phegopteris connectilis (zachyłka oszczepowata)
XL
Phegopteris connectilis (zachyłka oszczepowata)
XL

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Thelypteridaceae (zachylnikowate)kl 3485
Bylina; kłącze cienkie, płożące się; liście wyrastają pojedynczo, w pewnym oddaleniu; niezimotrwałe; płonne i płodne takie same.

space

Najniższa para listków pierwszego rzędu skierowana ku nasadzie liścia. Najwyższe pary listków pierwsze rzędu przyrastają do osi liścia całą swoją szerokością i skrzydlato zbiegają po osi liścia.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Phegopteris connectilis (zachyłka oszczepowata)
Phegopteris connectilis
na skałce przy wodospadzie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Phegopteris connectilis (zachyłka oszczepowata)
Dość częsta. Cieniste wilgotne lasy, w miejscach zabagnionych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt [🔉 fe·go·pte·ris]Phegopteris polypodioides Fée [🔉 *o·i·des] · Thelypteris phegopteris (L.) Sloss. [🔉 te·lyp·te·ris *](pl) zachyłka oszczepowata
-form-(is,is,e); -oid-e-(us,a,um); -morphus (suff.) — przyrostki nadające znaczenie -postaciowy, -kształtny;
· końcówka -form- (lat. forma - kształt, postać), a dla wyrazów z greki końcówka -oid- (gr. eidos ειδος - rodzaj, postać), dodawana do rdzenia rzeczowników tworzy przymiotnik oznaczający "posiadanie podobnej formy, kształtu, wyglądu, charakteru" np. fili‑form-is (nitkowaty), pyri-form-is (gruszowaty), disc-oid-eus (dyskowaty);
· tego rodzaju znaczenie daje też grecki przyrostek -morf- z gr. μορφη (wygląd, kształt, postać)
· daje ten sam efekt słowotwórczy co człon ‑at‑, np. pectin-at-us, czasem obie cząstki słowotwórcze są łączone w jednym wyrazie, np. pectin‑at‑i‑form-is (grzebieniasty, grzebieniokształtny); to samo lub podobne znaczenie przymiotników uzyskuje się końcówkami -(al/ar/os/at/ic)-
· np. jajowaty - ovatus = ovalis = oviformis = ovoideus
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji