Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
osobnik; kwitnąca roślina widziana z boku; widoczne ulistnienie i struktura kwiatostanu
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
osobnik; kwitnąca roślina widziana z boku i z góry; widoczne ulistnienie i struktura kwiatostanu
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
łodyga; widoczne owłosienie łodygi i zalążni
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
liść; dolna powierzchnia liścia
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
łodyga; widoczny pierwszy liść u nasady łodygi
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
kwiat; kwiat widziany od przodu i z boku; widoczna warżka żółto nakrapiana oraz prętosłup
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
kwiat; kwiat widziany od dołu; widoczne owłosienie płatków
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cephalanthera (buławnik)kl 7424
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
kwiat; kwiat widziany od przodu i z boku; widoczna warżka żółto nakrapiana oraz prętosłup
Oś kwiatostanu, zalążnie i torebki gęsto gruczołowato owłosione.

space

Epichil (zewnętrzna część warżki) wyraźnie dłuższy niż szerszy.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.303 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
zbiorowisko; kwitnące osobniki storczyka u podnóża ostańców wapiennych
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Świetliste, stosunkowo suche lasy, siedliska o charakterze lasostepowym,. Na glebach żyznych, zasadowych, nawapiennych lub zawierających węglan wapnia.
Cephalanthera rubra
zbiorowisko: nawapienna buczyna "storczykowa" z podzwiązku SubAll.Cephalanthero-Fagenion R. Tx. 1955 (zbiorowisko Zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw
Gatunek wyróżniający (D.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: VU – narażony
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

#13
wm.040619-2
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Olkusz.; Pazurek [buczyna sudecka]/
#9
and.060618-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Wyż. Krakowsko-Częstochowska/
#4
jmak.10_2_48
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/
#6
puchalski.080622-1
leg. Robert Puchalski
/poboczu szosy Hajnówka - Białowieża/
#3
jmak.10_5_2
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Donautal/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Cephalanthera rubra (L.) Rich. [🔉 ce·fa·lan·te·ra *](pl) buławnik czerwony
ruber, -bra, -brum (lat., adj.)
czerwony (także odcieniami pomarańczowego)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Sajkiewicz R., Gąbka M., Owsianny P.M., 2009 — Cephalanthera rubra.(L.) Rich.(Orchidaceae) in Mid-West Poland (Wielkopolska) - distribution, endangerment and conservation status [287]
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Szlachetko, D. L., Skakuj, M., 1996 — Storczyki Polski. [8]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Jakubowska-Gabara J. et al., 2011 — Nowe stanowiska rzadkich, chronionych i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Polsce środkowej [New stations of rare, protected and threatened species of vascular plants in Central Poland]. [249]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji