atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.303)
· Czerwona Lista — VU–narażony
· Czerwona Księga — VU–narażony

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

buławnik czerwony
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
osobnik; kwitnąca roślina widziana z boku; widoczne ulistnienie i struktura kwiatostanu; 19.06.2004, Olkusz.; Pazurek [buczyna sudecka]; copyright © by Waldemar i Maria Mazur
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
osobnik; kwitnąca roślina widziana z boku i z góry; widoczne ulistnienie i struktura kwiatostanu
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
łodyga; widoczne owłosienie łodygi i zalążni
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
liść; dolna powierzchnia liścia
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
łodyga; widoczny pierwszy liść u nasady łodygi
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
kwiat; kwiat widziany od przodu i z boku; widoczna warżka żółto nakrapiana oraz prętosłup
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
kwiat; kwiat widziany od dołu; widoczne owłosienie płatków
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Cephalanthera (buławnik)kl 7424
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
kwiat; kwiat widziany od przodu i z boku; widoczna warżka żółto nakrapiana oraz prętosłup
Oś kwiatostanu, zalążnie i torebki gęsto gruczołowato owłosione.

Kwiaty otwarte, ciemno różowe do czerwonych.

Epichil (zewnętrzna część warżki) wyraźnie dłuższy niż szerszy.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.303 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
zbiorowisko; kwitnące osobniki storczyka u podnóża ostańców wapiennych
Cephalanthera rubra (buławnik czerwony)
wystepowanie
o mapie występowania
Świetliste, stosunkowo suche lasy, siedliska o charakterze lasostepowym,. Na glebach żyznych, zasadowych, nawapiennych lub zawierających węglan wapnia.
Cephalanthera rubra
zbiorowisko: nawapienna buczyna "storczykowa" z podzwiązku SubAll.Cephalanthero-Fagenion R. Tx. 1955 (zbiorowisko Zb.Fagus sylvatica-Cypripedium calceolus)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040619.2.wm - Cephalanthera rubra (buławnik czerwony); Olkusz.; Pazurek [buczyna sudecka]
040619-2
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Olkusz.; Pazurek [buczyna sudecka]/ #13
znalezisko 20060618.1.and - Cephalanthera rubra (buławnik czerwony); Wyż. Krakowsko-Częstochowska
060618-1
leg. Anna Nowak-Dańda
/Wyż. Krakowsko-Częstochowska/ #9
znalezisko 00010000.10_2_48.jmak - Cephalanthera rubra (buławnik czerwony); Donautal, Niemcy
10_2_48
leg. Jarosław Makowski
/Donautal, Niemcy/ #4
znalezisko 20080622.1.puchalski - Cephalanthera rubra (buławnik czerwony); poboczu szosy Hajnówka - Białowieża
080622-1
leg. Robert Puchalski
/poboczu szosy Hajnówka - Białowieża/ #6
znalezisko 00010000.10_5_2.jmak - Cephalanthera rubra (buławnik czerwony); Niemcy, Donautal
10_5_2
leg. Jarosław Makowski
/Niemcy, Donautal/ #3