atlas-roslin.pl

Nymphaea candida C. Presl [🔉 nim·fe·a *]

grzybienie północne, grzybienie zapoznane
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Nymphaea candida
Nymphaea candida
Nymphaea candida

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Nymphaea (grzybienie)kl 7003
Bylina wodna o liściach pływających po powierzchni wody.

space

Nasada kwiatu czworograniasta; nasada owocu czworokątna. Działek kielicha cztery, zaostrzone, po wewnętrznej stronie zielone. Płatki białe, ±krótsze od działek.

space

Owoce dojrzewają pod powierzchnią wody, okwiat odpada; dojrzałe pękają nieregularnie i po powierzchni wody unoszą się nasiona zawierające komorę pławną. Nasiona 3-4mm długości.

space

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.200 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie - Nymphaea candida (grzybienie północne)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Nymphaea candida (grzybienie północne)
Wody stojące i wolno płynące, mniej żyzne, mezotroficzne, oligotroficzne podłożu mineralnym, mulistym lub torfiastym. Zwykle na głębokości 70-170cm, w miejscach nieocienionych.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: NT – bliski zagrożeniu
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Nowak A. et al., 2010 — Revision of Nymphaea candida range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in southern Poland [258]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.358 [71.1]
 • Flora Polski. Rośliny naczyniowe, 1985 — Tom IV edycja II. p.96 [16.4II]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.146 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.155 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.54 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.36 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1937 — Flora URSS. T.7 p.8+t1 [85.7]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.247 [150.1]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.188 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z., 2014 — Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. [169.14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji