atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona częściowa (2.200)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia
· Czerwona Księga — NT–bliski zagrożeniu

Nymphaea candida C. Presl

grzybienie północne, grzybienie zapoznane
Nymphaea candida
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Nymphaea candida
Nymphaea candida

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Nymphaea (grzybienie)kl 7003
Bylina wodna o liściach pływających po powierzchni wody.

space

Nasada kwiatu czworograniasta; nasada owocu czworokątna. Działek kielicha cztery, zaostrzone, po wewnętrznej stronie zielone. Płatki białe, ±krótsze od działek.

space

Owoce dojrzewają pod powierzchnią wody, okwiat odpada; dojrzałe pękają nieregularnie i po powierzchni wody unoszą się nasiona zawierające komorę pławną. Nasiona 3 – 4 mm długości.

space

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.200 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie występowania
Wody stojące i wolno płynące, mniej żyzne, mezotroficzne, oligotroficzne podłożu mineralnym, mulistym lub torfiastym. Zwykle na głębokości 70 – 170 cm, w miejscach nieocienionych.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.