takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Poa remota Forselles

wiechlina odległokłosa
Poa chaixi Vill. var. remota Fr.
PoaPoawiechlina błotna (Poa palustris)wiechlina styryjska (Poa stiriaca)
skróty