atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24]

Sida hermaphrodita (L.) Rusby

ślazowiec pensylwański sida