atlas-roslin.pl

Cypripedium calceolus L.

obuwik pospolity
Cypripedium calceolus
rez. Wroni Dół; copyright © by Paweł Cieślak
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 691
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
Kwiaty pojedynczo lub po 2 – 3.
Warżka wydęta, trzewikowata, pozostałe listki okwiatu 3.5 – 6 cm długie.
Pręciki dwa, po obu stronach słupka.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.328 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§8.1). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony dla przypadków obrotu okazami pochodzącymi z zagranicy (§8.3). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Cypripedium calceolus
Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
wystepowanie
o mapie występowania
Żyzne, prześwietlone lasy liściaste, ciepłe dąbrowy, buczyny, grądy, polany, zarośla, ciepłe murawy na glebach zasobnych w węglan wapnia, o różnym stopniu wilgotności.

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — NT – bliski zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Wymieniony w Konwencji Berneńskiej.
Wymieniony w Dyrektywie Siedliskowej, załącznik 2.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.a04.mr - Cypripedium calceolus (obuwik pospolity); Suwalszczyzna
a04
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #12
znalezisko 20100523.1.kc - Cypripedium calceolus (obuwik pospolity); okolice Miechowa
100523-1
leg. Krzysztof Ciesielski
/okolice Miechowa/ #2
znalezisko 20140528.1.mzch - Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
140528-1
leg. Maria Zacharczuk #4
znalezisko 20150714.1.mzch - Cypripedium calceolus (obuwik pospolity)
150714-1
leg. Maria Zacharczuk #8
znalezisko 20150502.7.js - Cypripedium calceolus (obuwik pospolity); Botanická zahrada Liberec
150502-7
leg. Jacek Soboń
/Botanická zahrada Liberec/
/cv. Emil/ #1