atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » campanulids » Ord.Apiales » Fam.Apiaceae » Bupleurum »

Bupleurum rotundifolium L. [🔉 bu·ple͡u·rum *]

przewiercień okrągłolistny, "przewierceń Griffitta"
Bupleurum griffithii hort. == Bupleurum rotundifolium 'Griffithii' [🔉 bu·ple͡u·rum *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Bupleurum Bupleurum Bupleurum Bupleurumprzewiercień jaskrowaty (Bupleurum ranunculoides)przewiercień cienki (Bupleurum tenuissimum)
🌸🌱
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
03.07.2012, Milechowska Góra; copyright © by Jerzy Kruk XL
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
cechy diagnostyczne w kluczu:Bupleurum (przewiercień)kl 5065

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie
o mapie
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Roślina jednoroczna.Roślina jednoroczna.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]: - zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorsko-iranoturański [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080617.3.bg - Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny); Góry Pińczowskie
080617-3
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Pińczowskie/ #5
znalezisko 20090723.1.jkr - Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny); Bogucice (Niecka Nidziańska)
090723-1
leg. Jerzy Kruk
/Bogucice (Niecka Nidziańska)/ #2
znalezisko 20120703.1.jkr - Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny); Milechowska Góra
120703-1
leg. Jerzy Kruk
/Milechowska Góra/ #1
znalezisko 00010000.175.jmak - Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny); połud-zach Niemcy
175
leg. Jarosław Makowski
/połud-zach Niemcy/ #16

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion na rozsadę

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności nasion