atlas-roslin.pl

Bupleurum rotundifolium L. [🔉 bu·ple͡ł·rum *]

przewiercień okrągłolistny, "przewierceń Griffitta"
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Bupleurum griffithii hort. ≡ Bupleurum rotundifolium 'Griffithii' [MS (2024-1-12)]
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
XL
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Bupleurum rotundifolium (przewiercień okrągłolistny)
Roślina jednoroczna.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony. Archeofit.
Na liście z 2006r. takson miał status — E – wymierający - krytycznie zagrożony

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, ustępujący (EN)
• archeofit
• Pochodzenie: rejon śródziemnomorsko-iranoturański
• Czas przybycia na teren Polski: nieznany
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

#5
bg.080617-3
leg. Błażej Gierczyk
/Góry Pińczowskie/
#2
jkr.090723-1
leg. Jerzy Kruk
/Bogucice (Niecka Nidziańska)/
#1
jkr.120703-1
leg. Jerzy Kruk
/Milechowska Góra/
#16
jmak.175
leg. Jarosław Makowski
/połud-zach Niemcy/

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce wybitnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże ubogie lub podłoże umiarkowanie żyzne

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

wysiew nasion na rozsadę

🌱 🌸

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Bupleurum rotundifolium L. [🔉 bu·ple͡ł·rum *](pl) przewiercień okrągłolistny · "przewierceń Griffitta"
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji