atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]
· ochrona ścisła (1.175)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Centaurium littorale (Turner) Gilmour [🔉 cen·ta͡u·ri·um *]

centuria nadbrzeżna
Centaurium vulgare Rafn
Centaurium Centaurium Centaurium CentauriumCentauriumcenturia pospolita (Centaurium erythraea)centuria nadobna (Centaurium pulchellum)
Centaurium littorale
01.08.2008, Norwegia; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Centaurium littorale
cechy diagnostyczne w kluczu:Centaurium (centuria)kl 5175

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.175 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
ekologiczne liczby wskaźnikowe Centaurium littorale (centuria nadbrzeżna)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.