takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.175)
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Centaurium littorale (Turner) Gilmour

centuria nadbrzeżna
Centaurium vulgare Rafn
Centaurium littorale
01.08.2008, Norwegia; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Centaurium littorale
cechy diagnostyczne w kluczu:Centaurium (centuria)kl 5175

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.175 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
wystepowanie
o mapie występowania

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.