atlas-roslin.pl

Anemone [🔉 a·ne·m·ne]

zawilec
Zawilce to byliny kłączowe z rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae). W Polsce występują cztery gatunki rodzime, kwitną one wiosną. W uprawie, jako rośliny ozdobne, znajduje się kilka innych gatunków, niektóre w odmianach. Ogółem rodzaj zawilec jest bogaty w gatunki, bo liczy ich ponad setkę.
cechy diagnostyczne w kluczu:Ranunculaceae (jaskrowate)kl 585
  
↓nie(z) kwiaty w okółku (Anemonastrum)
Anemone narcissifolia
Anemone narcissiflora (zawilec narcyzowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostę ...
Anemone narcissiflora (zawilec narcyzowy)
wystepowanie
zawilec narcyzowaty · syn. Anemonastrum narcissiflorum · Anemone narcissifolia · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Gatunek górski, słoneczne łąki piętra subalpejskiego, zarówno na wapieniach jak i na granitach.
  
  
↑nie (z) kwiaty pojedyncze
· ta cecha diagnostyczna jest ...
· Podsadki długoogonkowe, niezrośnięte, zwykle oddalone od kwiatu.
· ta cecha diagnostyczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
  
    
↓nie(z) pędy silne, rośliny zielone przez cały okres wegetacji (Anemone)
· ta cecha diagnostycz ...
· Pędy silne. Kwiaty 4 – 6 cm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
    
      
↓nie(z) pęd jednokwiatowy
Anemone sylvestris (zawilec wielkokwiatowy)
Anemone sylvestris (zawilec wielkokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalog ...
Anemone sylvestris (zawilec wielkokwiatowy)
wystepowanie
zawilec leśny · syn. Anemone silvestris · Anemonoides sylvestris · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Tereny trawiaste o charakterze stepowym, zarośla, skraje lasów; stanowiska suche, często na glebach wapiennych, ciężkich.
      
      
↑nie (z) pęd wielokwiatowy
Eriocapitella hupehensis (zawilec chiński)
Eriocapitella hupehensis (zawilec chiński)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Eriocapitella hupehensis (zawilec chiński)
syn. Anemone hupehensis · Anemone hupehensis · Anemone japonica var. hupehensis · takson uprawiany
  Naturalne stanowiska w Chinach w Hupeh. U nas dość często uprawiana bylina ozdobna. Także w odmianach mieszańcowych.
      
    
↑nie (z) pędy wiotkie; latem rośliny zamierają (Anemonoides)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowan ...
· Pędy wiotkie. Kwiaty 2 – 4 cm średnicy.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w p ...
    
      
↓nie(z) kwiaty białe
Anemone nemorosa (zawilec gajowy)
Anemone nemorosa (zawilec gajowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Posadki podobne do liści, podczas kwitnienia z ogonkiem nieoskrzydlonym, 1 – 2 cm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoc ...
Anemone nemorosa (zawilec gajowy)
wystepowanie
syn. Anemonoides nemorosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste i mieszane, , zarośla, polany, pastwiska, ekstensywne łąki, sady, parki. Na glebach różnego rodzaju ale raczej żyznych, w miejscach słonecznych i ocienionych.
      
      
↑nie (z) kwiaty żółte
Anemone ranunculoides (zawilec żółty)
Anemone ranunculoides (zawilec żółty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczn ...
· Podsadki podobne do liści, podczas kwitnienia z ogonkiem oskrzydlonym, 2 – 8 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
Anemone ranunculoides (zawilec żółty)
wystepowanie
syn. Anemonoides ranunculoides · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Lasy liściaste, zarośla, rzadziej na łąkach i brzegach rzek. Na glebach żyznych, zasobnych w azot, umiarkowanie kwaśnych do umiarkowanie zasadowych, wilgotnych. Na stanowiskach nasłonecznionych lub w półcieniu.
      
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu