takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Scabiosa lucida Vill.

driakiew lśniąca
Scabiosa columbaria L. ssp. lucida (Vill.) Sill.