atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.335); wymaga ochr. czynnej
· Czerwona Lista — EN–zagrożony
· Czerwona Księga — EN–zagrożony

Orchis ustulata L.

storczyk drobnokwiatowy
Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase · Orchis ustulatus L.
Orchis Orchis Orchis OrchisOrchis🔑storczyk purpurowy (Orchis purpurea)storczyk trójzębny (Orchis tridentata)
Orchis ustulata
13.05.2002, Szwajcaria, kanton Ticino, Gudo; copyright © by Jan Kucharzyk
Orchis ustulata
01.06.1996, Okolice Chęcin; copyright © by Antoni Mielnikow
Orchis ustulata
Orchis ustulata
Orchis ustulata

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchis (storczyk)kl 6534
Kwiaty drobne, do 1 cm długości, wonne. Kłos początkowo jajowaty, potem walcowaty.

Zewnętrzne listki okwiatu 3 – 3.5 mm długości, z zewnątrz czerwonobrązowe. Warżka 2 – 4 mm długości.

Ostroga krótka, 2 – 4× krótsza od zalążni.

  
↓nieliście w różyczce, kwitnienie wczesne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu ...
· Dolne (3) 4(-6) liści zbliżonych do siebie, tworzą ±wyraźną różyczkę, ±poziomo rozłożone, na spodzie bez kila, zwykle 4 – 5 (5.5)× dłuższe niż szersze.
  
  
↑nie liście nie w różyczce, kwitnienie późne
Orchis ustulata ssp. aestivalis (storczyk drobnokwiatowy późny)
Orchis ustulata ssp. aestivalis (storczyk drobnokwiatowy późny)
Orchis ustulata ssp. aestivalis (storczyk drobnokwiatowy późny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełne ...
· Najniższe (2) 3(-5) liście łodygowe nie są zbliżone tak aby tworzyły wyraźną różyczkę, odstają i są łukowato wygięte, spodem często z kilem; zwykle 6 – 7 (7.5)× dłuższe niż szersze.
  

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.335 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
Orchis ustulata
wystepowanie
o mapie występowania
Łąki, zbocza, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, bogatych w węglan wapnia.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony.
Na liście z 2006r. takson miał status — R – rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <500km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤5
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji.