atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — RE–wymarły na terenie Polski
· Czerwona Księga — EX–wymarły

Hieracium piliferum Hoppe

jastrzębiec włosisty