atlas-roslin.pl

Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. [🔉 to·fil·di·a *]

kosatka kielichowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)
Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)
Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)
Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)
Tofieldia calyculata
Tofieldia calyculata
cechy diagnostyczne w kluczu:Liliaceae (liliowate)kl 6056

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.244 wg aktualnego rozporządzenia). Wymaga ochrony czynnej. Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
wystepowanie - Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Tofieldia calyculata (kosatka kielichowa)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: NT – bliski zagrożenia.
Na liście z 2006r. takson miał status — [V] – narażony na wymarcie, na izolowanych stanowiskach
cechy diagnostyczne w kluczu:Liliaceae (liliowate)kl 6056

wybrane okazy · selected collections

#2
and.090708-13
leg. Anna Nowak-Dańda
/Kopieniec, Tatry/
#3
and.070622-2
leg. Anna Nowak-Dańda
/Rówień Królowa, Tatry/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., Štěpánková, 2010 — Květena České Republiky 8 p.388 [71.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.781 [40]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.538 [15]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.690 [9]
 • Fedorov R.V., 1979 — Flora Partis Europaeae URSS. T.4 p.205 [86.4]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.154 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.595 [11]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.16 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.793 [3]
 • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. I p.14 [444]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [50.14]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Kaźmierczakowa R. (red.) et al., 2016 — Polska czerwona lista paprotników i roślin kwiatowych. [311]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji