atlas-roslin.pl

Malaxis monophyllos (L.) Sw. [🔉 ma·la·ksis]

wyblin jednolistny
Malaxis monophyllos Sw. · Microstylis monophyllos (L.) Lindl. [🔉 mik·ro·sty·lis *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Malaxis monophyllos
czasem spotyka sie osobniki przeczące nazwie gatunkowej
Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
pokrój
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
fragment kwiatostanu
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos
Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
egzemplarz z trzema liśćmi

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Orchidaceae (storczykowate)kl 695
Liść jeden (u bardzo silnych egzemplarzy czasami dwa), 3-6cm długości i 1.5-2.5cm szerokości.

space

Przysadki krótsze od szypułki zalążni.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.344 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie - Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Malaxis monophyllos (wyblin jednolistny)
Gatunek o szerokiej skali ekologicznej: wilgotne łąki, torfowiska, olszyny, lasy sosnowe, żyzne buczyny, zarośla, na glebach różnego typu, od suchych do wilgotnych, o różnym stopniu żyzności, od lekko kwaśnych do zasadowych.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Status czerwonej księgi 2014r.[169.14]: NT – bliski zagrożeniu
Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: VU – narażony.
Na liście z 2006r. takson miał status — V – narażony na wymarcie
W Europie — NT – bliski zagrożenia.

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (i) zasięgu występowania
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska
– (iv) liczby stanowisk lub subpopulacji
– (v) liczby dojrzałych osobników
c) ekstremalne fluktuacje:
– (iv) liczby dojrzałych osobników.

wybrane okazy · selected collections

#5
mr.95
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#3
mr.050701-2
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
#3
lk.080700-39
leg. Łukasz Krajewski
/Dąbrowa Górnicza/
#1
arys.5
leg. Andrzej Ryś
/dolina rzeki Babancka Struga na Mazurach/
#2
mr.433
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji