uprawiane ozdobne spoza flory Polski
objaśnienie skrótów
↓nie(z) uprawiany krzew ozdobny
Potentilla fruticosa Red Joker
cv. Red Joker
Potentilla fruticosa (pięciornik krzewiasty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty żółte, u odmian też białe, pomarańczowe, różowe.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla fruticosa L. (pięciornik krzewiasty)
syn. Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. · takson uprawiany [491]
↑nie (z) rośliny zielne, zdrewniałe najwyżej w nasadzie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) płatki białe
Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolne liście z 2-3 (4) parami listków, górne trójlistkowe. Łodyga wzniesiona.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla rupestris L. (pięciornik skalny)
wystepowanie - Potentilla rupestris (pięciornik skalny)
syn. Drymocallis rupestris (L.) Soják · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche murawy, widne lasy i ich skraje.
↑nie (z) kwiaty żółte
↓nie(z) kwiaty pojedyncze, na długich szypułkach w kątach liści lub dużych przysadek
↓nie(z) liście przerywano-pierzaste, z 7-12 parami głównych listków
Potentilla anserina
Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy płożące się, w węzłach zakorzeniające się, o charakterze rozłogów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla anserina L. (pięciornik gęsi)
wystepowanie - Potentilla anserina (pięciornik gęsi)
syn. Argentina anserina (L.) Rydb. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Bylina. Przydroża, pastwiska, pospolicie.
↑nie (z) liście pierzaste, z 2-7 parami listków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Pędy w węzłach nie zakorzeniające się, nie mają charakteru rozłogów.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście odziomkowe z 2-7 parami listków
Potentilla supina (pięciornik niski)
XL
Potentilla supina (pięciornik niski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w złożonym kwiatostanie, wyrastają pojedynczo, na szypułkach z kąta dużych liści; płatki znacznie krótsze od działek, 2.4-3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla supina L. (pięciornik niski)
wystepowanie - Potentilla supina (pięciornik niski)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Namuliska, przydroża.
↑nie (z) liście odziomkowe z 2 parami listków lub trójlistkowe
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w bogatym kwiatostanie; kielichy po przekwitnięciu wzniesione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla norvegica L. (pięciornik norweski)
wystepowanie - Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  forma pinguis
Brzegi wód, torfowiska, miejsca ruderalne.
↑nie (z) kwiaty w kwiatostanach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny zawleczone.
↓nie(z) listki całobrzegie lub z 2-3 wcięciami, bez kutnerowatego owłosienia
Potentilla bifurca (pięciornik dwuzębny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki 4-8 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla bifurca L. (pięciornik dwuzębny)
pięciornik dwudzielny · pięciornik widełkowaty · efemerofit [491]
  Zawleczony w Warszawie.
↑nie (z) listki ząbkowane lub pierzastodzielne, kutnerowato owłosione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) listki ząbkowane, spodem żółtawo kutnerowate
Potentilla pensylvanica (pięciornik pensylwański)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Płatki ± długości działek.
  Zawleczony koło Warszawy.
↑nie (z) listki wcinane, spodem białoszaro kutnerowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście dłoniaste lub trójlistkowe
↓nie(z) płatki białe, wykrojone, zalążnie i owocki w dole owłosione
↓nie(z) liście dłoniaste 5-listkowe
Potentilla alba (pięciornik biały)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina bez rozłogów.
▶ Potentilla alba L. (pięciornik biały)
wystepowanie - Potentilla alba (pięciornik biały)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Widne lasy i ich skraje, zarośla.
↑nie (z) liście trójlistkowe
↓nie(z) nitki pręcików nie rozdęte, nagie
Potentilla sterilis (pięciornik płonny)
Potentilla sterilis (pięciornik płonny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Starsze egzemplarze z cienkimi, płożącymi się rozłogami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Lasy liściaste i zarośla. Nie notowany do 100 lat i w czekliście [24] uznany za wymarły na terenie Polski; odnaleziony ponownie w 2008 roku przez W. Bartoszka na 2 stanowiskach na Dolnym Śląsku.
↑nie (z) nitki pręcików rozdęte
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
Potentilla micrantha (pięciornik drobnokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Starsze egzemplarze z grubym, nierozgałęzionym kłączem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Skraje lasów, zwłaszcza buczyn.
↑nie (z) płatki żółte; owoc nagi
↓nie(z) przynajmniej część kwiatów 4-krotna; kłącze grube, słabo rozgałęzione
↓nie(z) wszystkie kwiaty 4-krotne, ogonki liściowe 0-5mm
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Wszystkie listki łodygowe 3-krotne, czasem z dużymi przylistkami wydają się 5-krotne, siedzące lub na ogonku 2-3 (5) mm długim; rzadko wśród zwykłych liści odziomkowych mogą zdarzać się liście 5-listkowe, z dużymi ząbkowanymi przylistkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla erecta (L.) Raeusch. (pięciornik kurze ziele)
wystepowanie - Potentilla erecta (pięciornik kurze ziele)
kurze ziele · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Pastwiska, torfowiska, widne, wilgotne lasy i zarośla.
↑nie (z) niektóre kwiaty 5-krotne; liście na ogonkach >5mm
Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Na jednym egzemplarzu są liście 3- i 5-listkowe (przynajmniej dolne), na ogonkach znacznie ponad 5 mm długich, z przylistkami zwykle całobrzegimi; .
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla anglica Laichard. (pięciornik rozścielony)
wystepowanie - Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
syn. Potentilla procumbens Sibth. · Potentilla erecta × reptans · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Pastwiska, torfowiska, widne, wilgotne lasy i zarośla.
Potentilla ×suberecta
pokrój
▶ Potentilla ×suberecta Zimmeter
syn. Potentilla anglica × erecta · Potentilla anglica × erecta · takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
↑nie (z) wszystkie kwiaty 5-krotne
↓nie(z) pędy płożące się, nierozgałęzione
Potentilla reptans
kwiat
Potentilla reptans
roślina z rozłogami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty pojedynczo na szypułach wyrastających z kątów liści.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla reptans L. (pięciornik rozłogowy)
wystepowanie - Potentilla reptans (pięciornik rozłogowy)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Przydroża, murawy, zarośla.
↑nie (z) pędy podnoszące się lub wzniesione, rozgałęzione
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kłącza brak lub cienkie, rozgałęzione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście trójlistkowe
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny 2-3-letnie, kwitnące już w 1-2 roku; bez wyraźnej rozetki liściowej (ta tylko u egzemplarzy nie kwitnących w pierwszym roku, potem zamiera). Szorstko owłosione, bez włosków skręconych (tworzących kutner).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla norvegica L. (pięciornik norweski)
wystepowanie - Potentilla norvegica (pięciornik norweski)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Brzegi wód, torfowiska, miejsca ruderalne.
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Potentilla (pięciornik)
🌱
Rodzaj bogaty w gatunki, w tym ponad dwadzieścia krajowej flory. Niektóre z nich, ale przede wszystkim obcego pochodzenia, są uprawianymi w ogrodach bylinami lub krzewami ozdobnymi.

space

Szczególnie ozdobne są w czasie kwitnienia, od czerwca do sierpnia. Kwiaty w zależności od odmiany szkarłatnoczerwone, pomarańczowe do żółtych, w różnych odcieniach, półpełne lub pełne.

space

byliny ogrodowe • o znaczeniu produkcyjnym
wysokość: 0.05 – 1 m
kwitnienie: od maja do września

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża)
☷ gleba: przeciętna ogrodowa
Stanowisko słoneczne. Gleba przeciętna, przepuszczalna umiarkowanie wilgotna, nie podmokła; odczyn obojętny. Byliny niezbyt długowieczne, co kilka lat należy odnowić nasadzenie. Zimoodporność przeciętna, wskazane lekkie okrycie na zimę.

space

Odmiany: szkarłatnoczerwone, duże; pomarańczowoczerwone z żółtym centrum, półpełne; żółte, pełne.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

11 szt./m2 • rozstawa: 30 × 30 cm
z nasion [wiosną]
przez podział [w okresie wegetacji lub zimą]
przez sadzonki pędowe odrywane [z piętką, sierpień – wrzesień lub marzec – kwiecień]

🌱 🌸

odmiany uprawne (#7) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

‘Arc-en-Ciel’ — kwiaty pełne, płatki krwistoczerwone, żółto obrzeżone; 40cm
‘Emilie’
‘Gibson's Scarlet’ — kwiaty krwistoczerwone z ciemniejszym oczkiem, spodeczkowate, 2.5 cm średnicy; 20-40 cm · odmiana ujmowana też w ramach Potentilla atrosanguinea (pięciornik krwisty)
‘Miss Willmott’ — kwiaty karminoworóżowe, truskawkoworóżowe z dużym ciemniejszym oczkiem · odmiana ujmowana też w ramach Potentilla nepalensis (pięciornik nepalski)
‘Volcan’ — kwiaty pełne, ciemne krwistoczerwone, 40 cm wysokości
‘William Rollisson’ — kwiaty półpełne, ciemnopomarańczowe, w centrum żółte
‘Yellow Queen’ — kwiaty pełne, żółte
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji