atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Calamagrostis epigejos (L.) Roth [🔉 ka·lam·a·gros·tis *]

trzcinnik piaskowy
Calamagrostis epigeios Roth
Calamagrostis epigejos
łan z wiechami; 06.2002, Warszawa, ugorowane pole; copyright © by Barbara Łotocka
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)

opis

cechy diagnostyczne w kluczu:Calamagrostis (trzcinnik)kl 6378
Roślina wieloletnia.

space

System_korzeniowy bardzo silnie rozwinięty, korzenie sięgają na głębokość do 2 metrów. Podziemne rozłogi mają do 1 metra długości i 1.5 – 3.5 mm z średnicy. Rozłogi nadziemne długości 2 – 3 cm.

space

Kłoski 5 – 7 mm długości, na osadkach długości 5 cm, podłużne, ostro zakończone, zielone lub fioletowo nabiegłe.

space

Plewka_dolna z trzema nerwami, 2.5 – 3.3 mm długości, 0.5 mm szerokości, lancetowata, skórzasta, na szczycie dwuzębna, z ością wyrastającą na grzbiecie nieco powyżej połowy długości plewki.

Ość o 1/3 dłuższa od plewki, nie wystaje z kłoska.

space

space

space

space

space

space

space

space

space

wymagania i znaczenie gospodarcze

Ten gatunek ma niewielkie wymagania siedliskowe. Światłolubny ale znosi też umiarkowane zacienienie.

space

Te cechy czynią też z niego gatunek przydatny do tworzenia przeciwerozyjnych darni na piaszczystych nasypach i piaskach podlegających erozji wietrznej.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
Pospolity na niżu, sporadycznie w niższych położeniach górskich. Bory, aluwia, przydroża, zbocza, zwłaszcza stanowiska ubogie, kwaśne, na piaskach.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów [7]:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

mieszańce

Tworzy liczne mieszańce z pozostałymi gatunkami z rodzaju trzcinnik (Calamagrostis) a także sterylne mieszańce z piaskownicą zwyczajną (Ammophila arenaria) - trzcinnikownica nadbrzeżna (Calammophila baltica).

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Calamagrostis epigejos (trzcinnik piaskowy)
🌱
wysokość: do 1.5 m

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — umiarkowane słońce • woda — gleba przeciętnie wilgotna • próchnica — gleba mineralna, uboga w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta • żyzność — podłoże umiarkowanie żyzne

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #1) analiza dostępności roślin

mieszańce Calamagrostis epigejos (L.) Roth

Calamagrostis ×acutiflora · trzcinnik ostrokwiatowy
Calamagrostis acutiflora
takson uprawiany [24]
wystepowanie
Calamagrostis arundinacea · trzcinnik leśny
Calamagrostis arundinacea
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Calammophila baltica · trzcinnikownica nadbrzeżna
×Ammocalamagrostis baltica
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
wystepowanie
Ammophila arenaria · piaskownica zwyczajna
Ammophila arenaria
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]