atlas-roslin.pl

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. [🔉 gim·na·de·ni·a *]

gółka wonna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gymnadenia odoratissima
29.06.2002, Dolina Kościeliska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Gymnadenia odoratissima
24.07.1991, Dolina Chochołowska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Gymnadenia odoratissima (gółka wonna)
13.07.2005, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Gymnadenia odoratissima
Gymnadenia odoritissima
Gymnadenia odoratissima (gółka wonna)
Gymnadenia odoratissima (gółka wonna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Gymnadenia (gółka)kl 723
Warżka nie łatkowana lub niewyraźnie, 1.9-3.6 mm szerokości.

Ostroga krótsza lub długości zalążni, 4-5 mm długości.

Kwiaty różowe do jasno czerwonych, często żółtawe lub białe; o silnym zapachu.

Torebki 4-6 mm długości.

Liście równowąskie, ostre, 2-6 mm szerokości, sinawe. Warżka nie łatkowana lub niewyraźnie, 1.9-3.6 mm szerokości.

Ostroga krótsza lub długości zalążni, 4-5 mm długości.

Kwiaty różowe do jasno czerwonych, często żółtawe lub białe; o silnym zapachu.

Torebki 4-6 mm długości.

Liście równowąskie, ostre, 2-6 mm szerokości, sinawe.

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.309 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie
ekologiczne liczby wskaźnikowe Gymnadenia odoratissima (gółka wonna)
Gatunek górski, łąki, hale, zarośla, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, zwykle obojętnych, rzadziej na kwaśnych, zwykle zasobnych w węglan wapnia.Gatunek górski, łąki, hale, zarośla, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, zwykle obojętnych, rzadziej na kwaśnych, zwykle zasobnych w węglan wapnia.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.