atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· ochrona ścisła (1.309)
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.

gółka wonna
Gymnadenia odoratissima
29.06.2002, Dolina Kościeliska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Gymnadenia odoratissima
24.07.1991, Dolina Chochołowska (Tatry); copyright © by Antoni Mielnikow
Gymnadenia odoratissima (gółka wonna)
13.07.2005, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Gymnadenia odoratissima
Gymnadenia odoritissima
Gymnadenia odoratissima (gółka wonna)
Gymnadenia odoratissima (gółka wonna)

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Gymnadenia (gółka)kl 723
Warżka nie łatkowana lub niewyraźnie, 1.9 – 3.6 mm szerokości.

Ostroga krótsza lub długości zalążni, 4 – 5 mm długości.

Kwiaty różowe do jasno czerwonych, często żółtawe lub białe; o silnym zapachu.

Torebki 4 – 6 mm długości.

Liście równowąskie, ostre, 2 – 6 mm szerokości, sinawe.

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.309 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1946 roku.
wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek górski, łąki, hale, zarośla, na glebach świeżych, umiarkowanie żyznych, zwykle obojętnych, rzadziej na kwaśnych, zwykle zasobnych w węglan wapnia.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
W Europie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.
Globalnie — LC – takson najmniejszej uwagi, nie kwalifikujący się do żadnej z pozostałych kategorii zagrożenia.