atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· archeofit, zadomowiony [234]

Papaver argemone L. [🔉 pa·pa·ver *]

mak piaskowy
Papaver argemone (mak piaskowy)
pokrój; 16.05.2009, dolina Odry-Oławy, Siechnice k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Papaver argemone
młoda torebka
Papaver argemone
Papaver argemone (mak piaskowy)
Papaver argemone
kwiat, przekrój
Papaver argemone (mak piaskowy)
młoda roślina wiosną
Papaver argemone

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Papaver (mak)kl 685
Papaver argemone (mak piaskowy)
Rośliny jednoroczne, łodyga 10 – 30 (50) cm wysokości. Wszystkie części rośliny z białym sokiem mlecnzym.

space

Torebki zwężające się ku górze i ku nasadzie, szersze od wypukłej tarczki znamieniowej, zwykle przynajmniej pod tarczką szczeciniasto owłosione, wyraźnie żeberkowana, 4 – 6× dłuższa niż szersza.

space

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Papaver argemone (mak piaskowy)
Częsty chwast polny, zwłaszcza w zbożach, rzadziej przydroża, tereny ruderalne. Gleby piaszczyste, zasadowe do umiarkowanie kwaśnych.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040522.12.mo; WPN, wiadukt kolejowy
040522-12
leg. Błażej Gierczyk
/WPN, wiadukt kolejowy/ #3
znalezisko 20050703.8.mr; Suwalszczyzna
050703-8
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #2
znalezisko 20020526.5.am; Hutki-Kanki (Jura Krakowsko-Częstochowska)
020526-5
leg. Antoni Mielnikow
/Hutki-Kanki (Jura Krakowsko-Częstochowska)/ #1
znalezisko 20060510.3.bl
060510-3
leg. Barbara Łotocka #4