atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Melica uniflora Retz.

perłówka jednokwiatowa