atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Melica uniflora Retz. [🔉 me·li·ka *]

perłówka jednokwiatowa