atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — NT–bliski zagrożenia

Neslia paniculata (L.) Desv.

ożędka groniasta
Vogelia paniculata (L.) Hornem.
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
03.07.2005, Suwalszczyzna; copyright © by Maciej Romański
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
suche,dojrzałe owoce
Neslia paniculata (ożędka groniasta)
suche,dojrzałe owoce

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Brassicaceae - nie łuszczynykl 2229
Roślina jednoroczna, 15 – 50 (80) cm wysokości. Krótko owłosiona włoskami gwiazdkowatymi i prostymi.

space

Kwiaty drobne. Działki 1.5 – 2 mm długości. Płatki 2 – 2.5 mm długości, złocistożółte.

space

Kwitnienie (kwiecień)maj – lipiec(sierpień).

space

Rzadko zawlekana jest ożędka kończysta (Neslia apiculata) (syn. Neslia paniculata ssp. thracica (Velen.) Bornm.). Pochodzi z rejonu śródziemnomorskiego i Azji południowo-zachodniej. Jej owoce są dłuższe niż szersze, ku nasadzie stopniowo zwężające się w krótki ale wyraźny gynofor. Wyrostek na szczycie owocu po opadnięciu szyjki słupka jest wyraźny, do 0.5 mm długości, powierzchnia z czterema podłużnymi żebrami, co nadaje owocu wygląd zaokrąglony czterograniasty.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Chwast pól uprawnych, zwłaszcza zbóż ozimych i w okopowych, przydroża, tereny ruderalne. Na glebach żyznych, gliniastych lub ilastych.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

NT – bliski zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Europa i Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080519.1.jkr - Neslia paniculata (ożędka groniasta); Jura Krak.-Częst.
080519-1
leg. Jerzy Kruk
/Jura Krak.-Częst./ #2
znalezisko 20180711.1.arys - Neslia paniculata (ożędka groniasta); P. Piska; 0.2 km na NW od m. Mostek gm Piecki
180711-1
leg. Andrzej Ryś
/P. Piska; 0.2 km na NW od m. Mostek gm Piecki/ #3
znalezisko 20050703.7.mr - Neslia paniculata (ożędka groniasta); Suwalszczyzna
050703-7
leg. Maciej Romański
/Suwalszczyzna/ #2
znalezisko 20100527.1.pgrz - Neslia paniculata (ożędka groniasta); woj. małopolskie, pow. chrzanowski, Balin, Pańska Góra
100527-1
leg. Piotr Grzegorzek
/woj. małopolskie, pow. chrzanowski, Balin, Pańska Góra/ #3
znalezisko 20200802.1.wkaczmarski - Neslia paniculata (ożędka groniasta); woj. łódzkie, pow. radomszczański, pola miejscowości Mojżeszów
200802-1
leg. Wojciech Kaczmarski
/woj. łódzkie, pow. radomszczański, pola miejscowości Mojżeszów/ #2