atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24][491]
· kenofit, zadomowiony [234]

Phedimus spurius (Bieb) 't Hart

rozchodnik kaukaski
Sedum spurium M. Bieb. · Spathulata spuria (Bieb.) Á. et D. Lóve
Sedum spurium
24.07.2008, Norwegia; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Phedimus spurius (rozchodnik kaukaski)
Phedimus spurius (rozchodnik kaukaski)
Phedimus spurius (rozchodnik kaukaski)
Phedimus spurius (rozchodnik kaukaski)
Phedimus spurius (rozchodnik kaukaski)
Phedimus spurius (rozchodnik kaukaski)
cechy diagnostyczne w kluczu:Crassulaceae (gruboszowate)kl 8815

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Phedimus spurius (rozchodnik kaukaski)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Phedimus spurius (rozchodnik kaukaski)
Uprawiany i często dziczejący.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja południowo-wschodnia (Kaukaz) [czas przybycia na teren Polski: 1880r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080704.1.bg - Phedimus spurius (rozchodnik kaukaski); Węglewskie Holendry, opuszczony cmentarz ewangelicki
080704-1
leg. Błażej Gierczyk
/Węglewskie Holendry, opuszczony cmentarz ewangelicki/ #8
znalezisko 20220510.246.22 - Phedimus spurius (rozchodnik kaukaski); Ogród Botaniczny we Wrocławiu
220510-246
leg. Marek Snowarski
/Ogród Botaniczny we Wrocławiu/ #2

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Phedimus spurius (rozchodnik kaukaski)
🌱
Bylina z płożącymi i zakorzeniającymi się, podnoszącymi się na końcu pędami, pędy kwiatostanowe bardziej wyprostowane na końcach. Pochodzi z Kaukazu i sąsiednich rejonów Iranu i Turcji; gdzie rośnie na skalnych zboczach i górskich łąkach po piętro subalpejskie. Zdziczały i zadomawiający się w wielu częściach Europy.

space

byliny ogrodowesukulenty • częściowo zimozielony • o znaczeniu produkcyjnym
👌 uprawa łatwa • trwały
wysokość: 10 – 15 (30) cm
kwitnienie: od czerwca do lipca (sierpnia)

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • 🌤 słoneczne, nieco ocienione • ⛅ półcieniste • ↭ ekspansywny
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • znosi suszę • nie znosi gleby podmokłej
☷ gleba: przepuszczalna • niskie wymagania • przeciętna ogrodowa
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 5

Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba sucha • próchnica — gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus • ciepło — miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe • zwięzłość — gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta • żyzność — podłoże ubogie

Niewymagająca bylina. Do sadzenia w miejscach nasłonecznionych, na glebach słabych lub przeciętnych, przepuszczalnych; dobrze znosi półcień. Nie na glebach podmokłych.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

16 – 8 szt./m2 • rozstawa: 25 – 35 cm
przez podział [wiosną lub latem po kwitnieniu]

🌱🌸
opcje Bazaru

odmiany (form i odmian #15) analiza dostępności roślin