antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Sedum spurium M. Bieb.

rozchodnik kaukaski
Phedimus spurius (Bieb) 't Hart · Spathulata spuria (Bieb.) Á. et D. Lóve
na stronie — występowanie · wymagania i uprawa
Sedum spurium
24.07.2008, Norwegia; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Sedum spurium (rozchodnik kaukaski)
Sedum spurium (rozchodnik kaukaski)
Sedum spurium (rozchodnik kaukaski)
Sedum spurium (rozchodnik kaukaski)
Sedum spurium (rozchodnik kaukaski)
Sedum spurium (rozchodnik kaukaski)
Sedum spurium (rozchodnik kaukaski)
Sedum spurium (rozchodnik kaukaski)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Uprawiany i często dziczejący.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Azja południowo-wschodnia (Kaukaz) [czas przybycia na teren Polski: 1880r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

wymagania i uprawa

Grupy użytkowe: byliny ogrodowe · bylina okrywowa lub zadarniająca · do ogrodu skalnego · wysokość 10-15 cm · kwitnienie: 6-7

Wymagania: światło · pełne słońce · woda · gleba sucha · odczyn · gleba o obojętnym pH lub gleba zasadowa, z wapniem · ciepło · miejsce umiarkowanie chłodne lub miejsce przeciętnie ciepłe · zwięzłość · gleba lekka, piaszczysta lub gleba średnio zwięzła lub gleba ciężka, gliniasta · próchnica · gleba mineralno-próchnicza, zasobna w humus · żyzność · podłoże ubogie

Analiza dostępności roślin (form i odmian #13):
• bez odmiany · · ‘Album’ · ‘Fuldaglut’ · ‘Purpureum’ · ‘Purpurteppich’ · ‘Roseum’ · ‘Schorbusser Blut’ · ‘Summer Glory’ · ‘Tricolor’ · ‘Tricoloris’ · ‘Variegatum’ · ‘Vodoo’ · ‘Voodoo’