takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Campanula polymorpha Witasek

dzwonek wąskolistny
Campanula rotundifolia L. ssp. polymorpha (Witasek) Tacik
Campanula polymorpha
21.07.1992, Babia Góra; copyright © by Antoni Mielnikow
Campanula polymorpha (dzwonek wąskolistny)
kwiatostan
Campanula polymorpha (dzwonek wąskolistny)
pokrój
Campanula polymorpha
pokrój
Campanula polymorpha
Campanula polymorpha (dzwonek wąskolistny)

cechy charakterystyczne

Campanula polymorpha
Torebka wyraźnie dłuższa niż szersza (do 2×), gładka.

Kwiaty często pojedyncze, szczytowe, prawie wzniesione, czasem po kilka na łodydze.

space

występowanie

Campanula polymorpha (dzwonek wąskolistny)
Campanula polymorpha
wystepowanie
o mapie występowania
Wyższe partie górskie. Hale, łąki górskie, skały, luki w kosodrzewinie i lasach, miejsca kamieniste np. nad potokami.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040729.7.bg - Campanula polymorpha (dzwonek wąskolistny); obrzeża rezerwatu Góra Radunia, masyw Ślęży
bg.040729-7
leg. Błażej Gierczyk
/obrzeża rezerwatu Góra Radunia, masyw Ślęży/ #3