atlas-roslin.pl

Vaccinium corymbosum L. [🔉 wak·ci·ni·um *]

borówka wysoka, borówka amerykańska
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Vaccinium corymbosum t ogród
owoce
Vaccinium corymbosum
owoce (jagoda rzekoma)
Vaccinium corymbosum
kwiaty
Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum
Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
cechy diagnostyczne w kluczu:Vaccinium (borówka)kl 7801

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Vaccinium corymbosum (borówka wysoka)
Borówka amerykańska jest krzewinką lub krzewem uprawianym w odmianach (także mieszańcowych z Vaccinium angustifolium) wywodzących się od amerykańskiego gatunku borówka wysoka (Vaccinium corymbosum).

Mają podobnej formy ale znacznie większe owoce niż borówka czarna (Vaccinium myrtillus). Kwiaty wyrastają po kilka w groniastych kwiatostanach.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - status zadomowienia nieokreślony; roślina uprawna; pochodzenie: Ameryka Północna [czas przybycia na teren Polski: nie wiadomo]
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 7120 (potencjalnie) — torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji
cechy diagnostyczne w kluczu:Vaccinium (borówka)kl 7801

wybrane okazy · selected collections

#3
jmak.09_9_2
leg. Jarosław Makowski
#6
js.080519-3
leg. Jacek Soboń
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. p.445 [12]
  • Sokolov S.Ja., 1960 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.5 p.357 [119.5]
  • Bugała, W., 2000 — Drzewa i krzewy. p.562 [38]
  • Tutin T.G. et al., 1972 — Flora Europaea. Volume 3. Diapensiaceae to Myoporaceae p.12 [150.3]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Nie znaleziona literatura id:
  • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji