atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Torilis japonica (Houtt.) DC. [🔉 to·ri·lis *]

kłobuczka pospolita
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
pokrój; 30.06.2007, Kudowa-Zdrój, Góra Parkowa; copyright © by Michał Smoczyk
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
18.07.2005, okolice Krzeszowic, Wyż. Krakowsko-Częstochowska; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
baldaszek, kwiaty
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
liść ze środkowej części łodygi
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
liść z dolnej części łodygi
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
rozłupnie wyrośnięte, niedojrzałe
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
fragment baldaszku, pęknieta dojrzała rozłupnia, widoczny karpofor
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
Torilis japonica (kłobuczka pospolita)

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Torilis japonica
ekologiczne liczby wskaźnikowe Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
Pospolita. Przydroża, miejsca ruderalne, skraje lasów, zarośla.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070630.7.sm - Torilis japonica (kłobuczka pospolita); Kudowa-Zdrój, Góra Parkowa
070630-7
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Kudowa-Zdrój, Góra Parkowa/ #4
znalezisko 00010000.A073.bl - Torilis japonica (kłobuczka pospolita)
A073
leg. Barbara Łotocka #7
znalezisko 20040720.3.and - Torilis japonica (kłobuczka pospolita); Kraków
040720-3
leg. Anna Nowak-Dańda
/Kraków/ #1
znalezisko 20200723.1.jmak - Torilis japonica (kłobuczka pospolita); wsch. Niemcy
200723-1
leg. Jarosław Makowski
/wsch. Niemcy/ #4

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Torilis japonica (Houtt.) DC. [🔉 to·ri·lis *](pl) kłobuczka pospolita
(nazwa geograficzna) japonicus, -a, -um adj.
japoński