efemerofit [24][234]

Sideritis montana L.

gojnik drobnokwiatowy
Hesiodia montana (L.) Dumort.
Sideritis montana (gojnik drobnokwiatowy)
08.2014, Boratyniec Ruski, gm. Siemiatycze, woj. podlaskie; copyright © by Paweł Kalinowski XL
Sideritis montana (gojnik drobnokwiatowy)
Sideritis montana (gojnik drobnokwiatowy)
XL
Sideritis montana (gojnik drobnokwiatowy)
Sideritis montana (gojnik drobnokwiatowy)

cechy charakterystyczne

Rośliny roczne, 15-30 cm wysokości.

space

Działki kielicha dłuższe od korony, zakończone ostką. Korona żółta, brzegi łatek brązowe. Para krótszych pręcików z dobrze rozwiniętymi pylnikami, para dłuższych bez lub ze zredukowanymi pylnikami.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek z południa Europy. U nas może być przejściowo zawlekany na suchych i ciepłych stanowiskach, żyznych, zasobnych w wapń.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski i Azja południowo-zachodnia [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych