atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Arctostaphylos alpina (L.) Spreng. [🔉 ark·to·sta·fy·los al·pi·na]

mącznica alpejska
Arctous alpina (L.) Nied.
Ericaceae Ericaceae Ericaceae Ericac…Ericaceaemodrzewnica siwolistna (Andromeda glaucophylla)brukentalia ostrolistna (Bruckenthalia spiculifolia)
🌸🌱