atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Carex vesicaria L.

turzyca pęcherzykowata

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Częsta. Szuwary, olszyny.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

mieszaniec Carex vesicaria L.

wystepowanie
Carex ×involuta
Carex vesicaria × rostrata
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
wystepowanie
Carex rostrata · turzyca dzióbkowata »1
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]