atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Carex vesicaria L.

turzyca pęcherzykowata