atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (DD) [234]

Solanum luteum Mill.

psianka kosmata
Solanum villosum Mill.
Solanum Solanum Solanum SolanumSolanumpsianka skrzydlata (Solanum alatum)psianka stuliszolistna (Solanum sisimbriifolium)
Solanum luteum
działki na owocach ±odstające; Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego; copyright © by Jacek Soboń
Solanum luteum
Solanum luteum

cechy charakterystyczne

cechy diagnostyczne w kluczu:Solanum (psianka)kl 1908
Roślina jednoroczna, jasnozielona, zasychające liście żółtozielone; 10 – 60 cm wysokości; ±gęsto, gruczołowato owłosiona; na owłosienie łodygi składają się dłuższe włoski (0.3 – 0.8 mm) z gruczołkiem, miękkie, nieco pofalowane, odstające, krótsze włoski (0.1 – 0.3 mm) skierowane łukiem ku górze, ±gruczołowate i w niewielkiej ilości siedzące lub na niskiej stopce gruczołki (0.1 – 0.2 mm) z dużą jasnobrązową główką. Roztarte o nieprzyjemnym, piżmowym zapachu.

space

Działki kielicha oddzielone zaokrąglonymi zatokami; na owocu ±wywinięte.

space

Jagoda szerokojajowata, do 10 mm długości, dojrzała jasnożółta lub jasnoczerwona, zasychające brązowe.

space

występowanie

Rzadka, zawlekana, głównie na zachodzie kraju.

space

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (DD); archeofit; pochodzenie: Europa [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

gatunki podobne

W stosunkowo świeżej florze Czech jest ciekawa adnotacja, że niemal wszystkie doniesienia o występowaniu psianki kosmatej (Solanum luteum) dotyczą raczej Solanum nigrum ssp. schultesii i w praskim zielniku jest tylko jeden okaz prawdopodobnie z pierwszej połowy XIX w. Czy w Polsce jest podobnie?
Podobnym owłosionym gatunkiem jest Solanum nigrum ssp. schultesii. Różni się ona (w [] podano tę cechę u psianki kosmatej (Solanum luteum)):
· ciemnozieloną, szarozieloną barwą rośliny [jasnozielona/żółtozielona],
· niższym stopniem gruczołowatości owłosienia,
· większą liczbą kwiatów w kwiatostanie (3) 5 – 7 (9) [3 – 5 (6)]
· działkami ±przylegające do kielicha [±odstające]
· dłuższą szypułą kwiatostanu 10 – 20 mm [5 – 8 mm] i owocostanu 15 – 25 (40) mm [10 – 13 mm]
· barwą dojrzałych owoców: czarna, żółotozielona lub zielona [jasnożółta, jasnoczerwona] i ich kształtem - kulisty [owalny]