efemerofit [24][234]

Reseda alba L.

rezeda biała
na stronie — występowanie