efemerofit [24][234]

Reseda alba L.

rezeda biała
Reseda alba
egzemplarz dwuletni; uprawa polowa - Chwalęcice k/Gorzowa; copyright © by Marek Pogorzelec
Reseda alba
egzemplarz dwuletni
Reseda alba
w pierwszym roku uprawy
Reseda alba
w pierwszym roku uprawy
cechy diagnostyczne w kluczu:Reseda (rezeda)kl 4039

występowanie

Roślina jednoroczna, dwuletnia lub bylina.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: XIXw.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych