atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Scorzonera humilis L. [🔉 * hu·mi·lis]

wężymord niski
Scorzonera candollei Vis.