takson uprawiany [24]

Ligustrum obtusifolium Siebold et Zucc.

ligustr tępolistny
na stronie — wymagania i uprawa