atlas-roslin.pl
Tracheophyta » Div.Euphyllophyta » Div.Spermatophyta » Div.Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superasterids » subCl.Asteridae » euasterids » lamiids » Ord.Lamiales » Fam.Orobanchaceae » Orobanche »

Orobanche flava Mart. ex F.W.Schultz [🔉 o·ro·ban·che *]

zaraza żółta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Orobanche Orobanche Orobanche OrobancheOrobanchezaraza wielka (Orobanche elatior)zaraza krwistoczerwona (Orobanche gracilis)
Orobanche flava
06.07.1992, Koszarawa; copyright © by Antoni Mielnikow
Orobanche flava (zaraza żółta)
24.07.2005, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Orobanche flava (zaraza żółta)
16.07.2008, Bieszczady, dolina Górnej Solinki; copyright © by Błażej Gierczyk
Orobanche flava
Orobanche flava (zaraza żółta)
okaz pozbawiony barwnika
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
Orobanche flava (zaraza żółta)
grupa; kwitnące osobniki zarazy wśród roślin Petasites kablikianus
cechy diagnostyczne w kluczu:Orobanche (zaraza)kl 5577

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. 2.295 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
wystepowanie
o mapie
Orobanche flava (zaraza żółta)
zbiorowisko; rozpoczynające kwitnienie osobniki zarazy wśród roślin swojego żywiciela, którym jest lepiężnik wyłysiały (Petasites kablikianus)
Orobanche flava (zaraza żółta)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Orobanche flava (zaraza żółta)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]: VU – narażony.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
B2. obszar zasiedlony (AOO) <2000km2:
a) silnie pofragmentowany lub liczba stanowisk ≤10
b) obserwowane, szacowane lub spodziewane jest ciągłe zmniejszanie się wielkości:
– (ii) obszaru zasiedlonego
– (iii) powierzchni, zasięgu i/lub jakości siedliska.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080716.1.bg - Orobanche flava (zaraza żółta);  Bieszczady, dolina Górnej Solinki
080716-1
leg. Błażej Gierczyk
/ Bieszczady, dolina Górnej Solinki/ #10
znalezisko 20070708.1.wm - Orobanche flava (zaraza żółta); Lubomierz - Rzeki; Dolina Kamienickiego Potoku [Czubaty Groń - Gorczański PN]
070708-1
leg. Waldemar i Maria Mazur, det. Waldemar Mazur
/Lubomierz - Rzeki; Dolina Kamienickiego Potoku [Czubaty Groń - Gorczański PN]/ #19