atlas-roslin.pl
takson uprawiany [24][491]

Brassica oleracea L. var. capitata (L.) Duchesne

kapusta warzywna głowiasta, kapusta głowiasta
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

wartość

wymagania uprawa Brassica oleracea var. capitata (kapusta warzywna głowiasta)
🌱
Wartość kaloryczna kapusty głowiastej wynosi średnio 30kcal/100 g, zawartość białka 1.7g/100 g, tłuszczu 0.2g/100 g, węglowodanów strawnych 4.9g/100 g, błonnika 2.5g/100 g.

space

kapusta głowiasta biała i czerwona oraz inne formy kapusty

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne • z wilgotnym powietrzem • chłodne
💧 woda: gleba dostatecznie wilgotna • nie znosi przesuszania
☷ gleba: żyzna • ciężka (gliniasta/ilasta) • odczyn zbliżony do obojętnego
Odmiany uprawne są podane odpowiednio na poszczególnych odmian użytkowych kapusty.

Odmiany różnią się kształtem, zwartością i wysokością osadzenia głowy oraz cechami liści.

space

Do kwaszenia nadają się odmiany późne i mające wyższą zawartość cukrów.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie (główna/preferowana metoda):

rozstawa: 50 – 60 × 50 cm
z nasion
wysiew nasion na rozsadę

uprawa z rozsady

Kapustę uprawia się głównie z rozsady, rzadko z wysiewu nasion wprost do gruntu.
W jednym gramie jest 300 – 350 nasion. Masa tysiąca nasion 2.9 – 3.3 g.

Zdolność kiełkowania zachowuje przez 4 – 5 lat.

Kapusta głowiasta jest rośliną dwuletnią. W pierwszym roku rozwoju tworzy organ spichrzowy - zwartą głowę utworzą ze zbitych liści. W drugim roku wegetacji tworzy pęd kwiatostanowy i nasiona.

Nasiona kiełkują w temperaturze powyżej 6°C, optimum kiełkowania jest w temperaturze zbliżonej do 20°C. Kiełkowanie trwa od kilku dni do nieco powyżej tygodnia. Kapusta łatwo regeneruje korzenie, stąd łatwość rozsadzania.

Nasiona wysiewa się w różnych terminach w zależności od wczesności odmiany i planowanego terminu otrzymania plonu.

space

Stosując osłonę z agrowłókniny można przyśpieszyć zbiór o tydzień do dwóch. Można także współrzędnie uprawiać sałatę.

Rozsadę odmian średnio wczesnych można przygotowywać z wysiewu w marcu, w nieogrzewanych szklarniach lub tunelach. Produkcja rozsady zajmuje 30 – 40 dni. Sadzi się ją w kwietniu i pierwszej połowie maja, w rozstawie 50 – 60 × 50 cm.

Rozsadę odmian późniejszych przygotowuje się na przełomie kwietnia i maja, z siewu do gruntu na rozsadniku. Produkcja rozsady trwa 30 – 40 dni. Na miejsce docelowe sadzi się ją w drugiej połowie maja do połowy czerwca, w rozstawie 65 × 50 – 60 cm.

Przed sadzeniem należy przez około tydzień hartować rozsadę, obniżając temperaturę, ograniczając podlewanie i zwiększając wietrzenie. Dobrze wyrośnięta rozsada jest krępa, z niezdrewniałą łodygą średnicy 3 – 5 mm i z 4 – 6 liśćmi właściwymi. Sadzić należy w wilgotną pogodę do wilgotnej gleby.

uprawa z siewu do gruntu

Przy siewie wprost do gruntu problemem są zachwaszczenie i szkodniki, zwłaszcza pchełki.

space

Wysiewa się 15 – 20 nasion na metrze bieżącym tak aby otrzymać 10 – 15 siewek na metr rzędu. Rozstaw rzędu to 65 cm. Wysiewa się na głębokość 1.5 – 2 cm. Wschody trwają do dwóch tygodni.

zmianowanie

Kapusta powinna być uprawiana po sobie lub innych kapustnych nie częściej jak co 4 lata. Innego rodzaju plon poprzedzający nie ma większego znaczenia.

space

Po wczesnej kapuście można uprawiać warzywa o krótkim okresie wegetacji.

space

wymagania

Kapusta jest rośliną klimatu umiarkowanego, morskiego. Jest dość dobrze dostosowana do naszego klimatu. Problemem może być niedobór wody i zbyt wysokie temperatury.
Wymagania wodne są wysokie mimo głębokiego systemu korzeniowego. Kapusta najlepiej rośnie na terenach o wysokich odpadach i umiarkowanych temperaturach (optimum wzrostu to 15 – 18°C). Tego typu warunki panują na terenach nadmorskich i na pogórzu. Przy niskich opadach wymaga nawadniania, szczególnie w okresie wiązania głów.
Jest odporna na silne wiatry.

Kapusta ma duże wymagania glebowe i pokarmowe. Najlepsze są gleby żyzne, zwięzłe, z dużą zwartością próchnicy, dostatecznie wilgotne. Na słabszych glebach wymaga szczególnie obfitego nawożenia i nawadniania. Optymalny jest odczyn zbliżony do obojętnego (pH 6.2 – 7.7).

Optymalna temperatura wzrostu nie przekracza 20°C. Źle znosi wyższe temperatury. Zahartowana rozsada dobrze znosi znaczne przymrozki, do -5°C. Dłuższe chłody z temperaturą zbliżoną do zera mogą prowadzić do jarowizacji.
Wyrośnięte głowy późnych odmian kapusty znoszą dłuższe, kilkustopniowe mrozy.

Wymagania świetlne są bardzo wysokie. Kapusta głowiasta jest fotoperiodycznie obojętna.

zbiór i przechowywanie

Kapusta z zawiązaną głową może pękać gdy po okresie suszy następują opady inicjujące ponowny wzrost pędu.
Kapusta jest gotowa do zbioru gdy głowy osiągają pożądaną wielkość i zwartość. Zależy to od odmiany i przeznaczenia.

space

Odmiany wczesne i średnio wczesne przechowuje się w obniżonej temperaturze do kilku dni.

Odmiany średnie wczesne i średnio późne zbiera się od sierpnia do połowy października.

space

Zdrowe, zwarte, nieprzemrożone głowy kapusty późnej można przechować do wiosny w temperaturze zbliżonej do zera i przy wysokiej wilgotności powietrza.